Skip to main content
home-page
Deel op facebook
home-page
Deel op facebook

Hoe kwam het plan tot stand?

Ontdek het traject

Waar staan we nu met Loods J?

Ontdek de plannen

Nieuwe omgevingsaanvraag werd ingediend

21-11-2023

Met het oog op een ontmoetingsplaats voor de jeugd werd er op 3 november 2023 door lokaal bestuur Landen een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag ingediend bij de Provincie Vlaams-Brabant. In Landen zijn we al enige tijd bezig met het creëren van een ontmoetingsplaats voor de jeugd in het voorste travee van Loods B, op de site van domein ’t Park. Omdat dit deel van de Loods een ontmoetingsplaats wordt met focus op de jeugd, werd het ‘Loods J’ genoemd. Om dergelijk project te kunnen realiseren dient een omgevingsvergunning aangevraagd te worden. Tegen de eerder afgeleverde omgevingsvergunning van 2022 werd een beroepsprocedure ingediend. Recent ontving stad Landen het bericht dat deze eerder afgeleverde omgevingsvergunning voor Loods J door de Raad van Vergunningsbetwistingen vernietigd werd. Bijgevolg werd een nieuwe omgevingsvergunning, rekening houdend met de gemaakte opmerkingen, ingediend bij de provincie. Wij wachten de beslissing van de provincie af en hopen op een constructieve samenwerking met de buurt in het verankeren van de jongerenwerking op de site, het ondersteunen van initiatieven door en voor de jeugd. Je kan ons contacteren via jeugd@landen.be.

Stand van zaken Loods J - 2022

27-12-2022

Achter de schermen zaten de stedelijke diensten niet stil. Er werd verder overlegd met de jongeren, de aanbesteding voor het aanstellen van een aannemer is lopende en de nodige vergunningen werden aangevraagd. Vandaag is het zo dat er een beroepsprocedure loopt waardoor we nog niet mogen starten met de bouwwerken. Samen met jullie wachten we dus nog even geduldig af. Zodra we een GO krijgen vliegen we er nog harder in om de jongeren zo snel mogelijk hun ontmoetingsplek te geven.

Stand van zaken Loods J

24-12-2021

We stelden de plannen voor Loods J voor aan het wijkcomité, we focussen op de infrastructuur. Op dit moment is de aanvraag van de omgevingsvergunning lopende. In de tweede helft van januari 2022 wordt de omgevingsvergunning voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Na de goedkeuring volgt de publieke bekendmaking van de omgevingsvergunning, ook wel gekend als het uithangen van de gele affiche ter plaatse. Voor eventuele vragen kan u via e-mail contact opnement met omgeving@landen.be.

Meer nieuws & activiteiten

Van jeugdhuisdroom naar Loods J

Loods J : meer dan een jeugdhuis, een plek voor verschillende partners. Ontdek hier alles!

Klik hier

Loods J

Denk mee na over Loods J!

Aankoop domein & start ontwikkeling

2013

Inspraak & participatie Jeugdraad

2019-2020

Omgevingsvergunning

2020 - 2022

Beroep ingediend tegen de omgevingsvergunning

23/11/2022

Vernietiging van de verkregen omgevingsvergunning

05/10/2023

Indienen nieuwe omgevingsvergunning bij de provincie

3/11/2023

Verwachte uitspraak

Voorjaar 2024