Stand van zaken Loods J

We stelden de plannen voor Loods J voor aan het wijkcomité, we focussen op de infrastructuur. Op dit moment is de aanvraag van de omgevingsvergunning lopende. In de tweede helft van januari 2022 wordt de omgevingsvergunning voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Na de goedkeuring volgt de publieke bekendmaking van de omgevingsvergunning, ook wel gekend als het uithangen van de gele affiche ter plaatse.

Voor eventuele vragen kan u via e-mail contact opnement met omgeving@landen.be.