Deel op facebook
Deel op facebook
Nieuws

Stad Landen lanceert online participatieplatform

30-12-2020

Stad Landen zet verdere stappen in het extra betrekken van burgers. Want Landen, dat zijn wij allemaal samen, inwoners, verenigingen, organisaties, vzw’s, adviesorganen, stadsbestuur, … Samen met de burger gaan we op zoek naar een duurzaam, menselijk en gedurfd beleid.

De stad Landen stapte daarom mee in de raamovereenkomst ‘digitale communicatietools en adviesverlening ‘van VERA,  het Vlaams-Brabantse steunpunt e-government. Deze opdracht houdt zowel een online platform in als begeleiding en coaching om participatietrajecten mee vorm te geven.

Met www.samenlanden.be lanceren we het online platform waar er ruimte is voor transparante communicatie, vragen, meningen, dialoog, … Het is een plek waar we elkaar digitaal ontmoeten, samen nadenken, samen plannen uitwerken, samen oplossingen zoeken, ... samen landen.

Zo vind je op www.samenlanden.be  de actuele mobiliteitsenquête terug.  Wij vragen de Landenaar om mee na te denken over een nieuw mobiliteitsplan. Wat zijn de knelpunten, de meest voorkomende bestemmingen, hoe verplaats jij je, … ? Hoe kunnen we bijdragen tot een betere verbinding en leefbaarheid in de stad en de dorpen? Dit is je kans, laat je horen en vul de enquête in.

Een tweede participatietraject op www.samenlanden.be is de voorstelling van het project Loods J.

De Landense jongeren zijn al ruime tijd vragende partij om een ruimte in te richten waar ze jong kunnen zijn, een plaats voor ontspanning en recreatie met diverse functies en mogelijkheden. De jeugdraad schaarde zich 100% achter dit idee. Wij willen deze ideeën en wensen realiseren en de voormalige Loods B transformeren naar Loods J (eugd), een ontmoetingsplek voor en door  jongeren. De jeugdopbouwwerking zal er een plek krijgen,  er komen projecten vanuit de dienst Welzijn en uiteraard is het ook de thuisbasis van de dienst Jeugd. Jongeren krijgen ook de kans om zich te organiseren en daar een jeugdhuiswerking uit te bouwen in samenwerking met diverse partners en belanghebbenden.

Zodra de plannen voor deze werking concreter worden,  gaan we in dialoog met jongeren, jeugddienst en omwonenden om zo tot een afsprakenplan te komen waar iedereen zich in kan vinden. Omdat fysieke infomomenten nu niet mogelijk zijn, zal het participatietraject digitaal verlopen.

Neem  zeker eens een kijkje op het online platform, registreer je en blijf zo op de hoogte van deze en toekomstige projecten. Blijf niet aan de kant staan, denk mee!