home-page
Deel op facebook
home-page
Deel op facebook
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Nieuwe omgevingsaanvraag werd ingediend

Met het oog op een ontmoetingsplaats voor de jeugd werd er op 3 november 2023 door lokaal bestuur Landen een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag ingediend bij de Provincie Vlaams-Brabant.

In Landen zijn we al enige tijd bezig met het creëren van een ontmoetingsplaats voor de jeugd in het voorste travee van Loods B, op de site van domein ’t Park. Omdat dit deel van de Loods een ontmoetingsplaats wordt met focus op de jeugd, werd het ‘Loods J’ genoemd.

Om dergelijk project te kunnen realiseren dient een omgevingsvergunning aangevraagd te worden. Tegen de eerder afgeleverde omgevingsvergunning van 2022 werd een beroepsprocedure ingediend.

Recent ontving stad Landen het bericht dat deze eerder afgeleverde omgevingsvergunning voor Loods J door de Raad van Vergunningsbetwistingen vernietigd werd. Bijgevolg werd een nieuwe omgevingsvergunning, rekening houdend met de gemaakte opmerkingen, ingediend bij de provincie.

Wij wachten de beslissing van de provincie af en hopen op een constructieve samenwerking met de buurt in het verankeren van de jongerenwerking op de site, het ondersteunen van initiatieven door en voor de jeugd.

Je kan ons contacteren via jeugd@landen.be.

Deel op facebook