Samen Landen

In Landen proberen we onze inwoners zo veel als mogelijk te betrekken in het beleid. Daarom zetten we sterk in op participatie en inspraak. Dit online platform is hier een onderdeel van.

Andere lopende projecten

  • Je Gemeente Telt

    We zetten in op een transparant beleid. Ontdek waar de inkomsten en uitgaven van onze stad via Je Gemeente Telt ontdek het project

  • Speelbos

    Ontdek alles over het speelbos en de nieuwe mascotte ontdek het project

  • Loods J

    De jongeren in Landen vragen al lang naar een eigen plek. Samen gaan we er voor! Ontdek hoe het plan tot stand kwam en hoe je zelf mee kan nadenken over Loods J. ontdek het project