home-page

Samen Landen

In Landen proberen we onze inwoners zo veel als mogelijk te betrekken in het beleid. Daarom zetten we sterk in op participatie en inspraak. Dit online platform is hier een onderdeel van.

Projecten in de kijker

Andere lopende projecten